email:
parol:
 
 
Parolu unutmusunuz?

Əgər sizdə sual və ya şərh varsa,
Müştəri xidmətinə
müraciət edin
Mail.Az sizə nə üchün lazimdir
Daimi email adres Adınız@mail.az. Sizin elektron adresiniz şəxsi və müdafiə olunmuşdur.
Mail.Az poçt qutusunun maksimal ölçüsü Mádir.
Mail.az hər yerdə əlçatandır.
Sizin məktublaşmanız məxfidir.
Qovluq parametrləri. Məktublarıin çeşidləndirilməsi. Spam əleyhinə Filterlər.
 

Pulsuz elektron adresinə nail olun.
 
Mail.Az - pulsuz e-mail xidmə ti
  • Sadə POP3 və IMAP serverlərin parametrləri
  • Dəyişən displey görünüşu
  • Spam əleyhinə filterlər
  • Yeni məktubların gəlməsinin işarəsi
  • Məktublarən filterlərləşdirilməsi
  • Uzaq POP server parametrləri
  • Online kömək systemi